Otsoson 3D-kuvitus

Otsoson Oy:lle pyrittiin luomaan mahdollisimman realistinen tuotevisualisointi Minimeri 1000-altaan ja kaapiston markkinointikuville. Ympäristön sisä- ja ulkomaisemat ovat toteutettu 3D-mallintamalla.